FÖREBYGG OHÄLSA, FÅ BUKT MED VÄLMÅENDET, NÅ DIN MÅLVIKT?

Har du siktet inställt på en livsstilsförändring men behöver verktygen och insikten som krävs för att nå din målbild? Green Galaxy hjälper dig analysera bakgrund och nuläge, vartefter vi sedan formulerar en konkret plan för hur din målsättning ska nås, samt med vilka verktyg. Allt med en öppen, objektiv och coachande attityd!